ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οι κάτοχοι αδείας εργασίας προσωπικού ασφαλείας μπορούν να αποστέλλουν τα Βιογραφικά τους στο email: info@nexusf.gr και στα Fax: 2105720258, 231036543.To τμήμα προσωπικού της Nexus θα επικοινωνήσει μαζί σας για τον καθορισμό προσωπικής συνέντευξης.