ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οι κάτοχοι αδείας εργασίας προσωπικού ασφαλείας μπορούν να αποστέλλουν τα Βιογραφικά τους στην Διεύθυνση : info@nexusf.gr
στο FAX : 2105720258,2310365437

To τμήμα προσωπικού της nexus θα επικοινωνήσει μαζί σας για τον καθορισμό προσωπικής συνέντευξης